szukaj
© 2009 netkoncept.com
Idea i historia grodu

Pomysł stworzenia rycerskiego grodu w Byczynie narodził się podczas pierwszego Jarmarku Średniowiecznego w 2003 r. Wtedy pojawiła się idea stworzenia tu produktu turystycznego, który związany byłby z ruchem rycerskim i wykorzystywałby historyczne tradycje Byczyny.

W ten sposób Gmina Byczyna i Opolskie Bractwo Rycerskie współpracujące ze sobą przy organizacji dorocznych turniejów, postanowiły spróbować wspólnymi siłami wybudować wczesnośredniowieczny gród, który stanowiłby nie tylko lokalną atrakcję turystyczną, ale również byłaby centrum spotkań ruchu rycerskiego.

Obiekt nie mógł być mały, a całość miała mieć również walory użytkowe. Jak zwykle na przeszkodzie stały ograniczone finanse. Nawiązano, więc współpracę z partnerską gminą ze Zlatych Hor oraz Grupą Szermierczą z czeskiego Jasenika, aby zgodnie z wymogami współpracy transgranicznej ubiegać się o środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2005r. udało się przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.

Wspólna inicjatywa powiodła się. Uzyskano środki na realizację przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska Czechy. Dofinansowanie wyniosło 2.771 tys. złotych, z czego całość kosztów 4,3 mln.

Dziś drewniana budowla jest ewenementem na skalę światową. To największa atrakcja turystyczna regionu.